برتر

تجلیل از فرهنگی و دانش‌آموز برتر علمی بسیج کهگیلویه و بویراحمد

در همایش جهاد گران علم و فناوری از فرهنگی و دانش‌آموز برتر علمی بسیج کهگیلویه و بویراحمد تجلیل شد.

پربازديد