برتولت برشت

کتاب «بیشعوری» را بخوانید

چند روزی است که نمایشگاه کتاب در یاسوج برپا شده است. از مخاطبان خواسته ایم که کتابهایی که خوانده و از آن لذت برده اند را به همه معرفی کنند. خیام واحدیان از مخاطبان سایت استان، کتاب بیشعوری نوشته خاویر کرمنت و آثار برتولت برشت را پیشنهاد داده است و در جواب سوال ما آورده […]

پربازديد