برخورد نامناسب و زننده کارمند استانداری با هنرمندان

برخورد نامناسب و زننده کارمند استانداری با هنرمندان

سایت استان: در پایان جلسه معارفه استاندار جدید وقتی که سالن محل برگزاری جلسه خالی شده بود تعدادی از هنرمندان قصد ورود به تئاتر شهر یاسوج (محل برگزاری آئین تودیع و معارفه استاندار) را داشتند که با برخورد نامناسب ودور از ادب دو نفر از پرسنل استانداری مواجه شدند. به گفته یکی از این هنرمندان، […]

پربازديد