برسد به دست حاج فتاح محمدی

“برسد به دست حاج فتاح محمدی”

سایت استان: فاضل احمدی قناری گفت: کره ما ، کره قفسها با میله های زرین و چینه دان چینی ماهی سرخ سفره هفت سین اش به محیطی تعبیر کرد ، که هر بهار متولد می شود کوسه گفت: زمین سفره برکت خیز اقیانوسهاست کرکس گفت: سیاره من ، سیاره ایست که در آن مرگ ، […]

پربازديد