برنا

موسوی: تنظیم سند راهبردی نوید بخش آینده بهتر برای اصناف است

رئیس اتاق اصناف مرکز استان کهگیلویه وبویراحمد از پیش نویس وتنظیم سند راهبردی مرکز اصناف و بازرگانان ایران خبرداد . سید نادرموسوی قوام آباد اظهار کرد :این سند به صورت پیش نویس به اتاق اصناف مراکز استانها جهت تنظیم در حال بررسی است . موسوی بابیان اینکه پیش نویس سند راهبردی اتاق اصناف ایران درنشست […]

انتخابات هئیت رئیسه شبکه زیست محیطی در استان برگزار شد

انتخابات هئیت ریسه شبکه زیست محیطی با حضور نمایده استانداری، رئیس آموزش و پژوهش محیط زیست استان و دبیران سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی در اداره کل محیط زیست استان کهگیلویه وبویراحمد برگزار شد. رئیس آموزش و پزوهش محیط زیست استان در برگزاری این انتخابات گفت:در راستای اجرایی کردن ماده 19 تاسیس سازمانهای مردم نهاد […]

پربازديد