برنامه توسعه استان

“مشی ماهاتیر”

سایت استان: امید نوروزی اصل ( نگاهی به مولفه های جهان بینی “ماهاتیر محمد” در نوسازی مالزی ) “جهانی که در آن به سر می بریم” عنوان کتابی است از مجموعه سخنرانی های ماهاتیر محمد. ترجمه  محسن پاک آئین و منتشر شده توسط انتشارات اطلاعات در سال 1388. چندین سال دست نخورده، در قفسه  کتابها […]

پربازديد