برنامه و بودجه

سهم مناطق محروم و نفت خیز از درآمد نفت افزایش می یابد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب مجلس شورای اسلامی سهم مردم مناطق نفتخیر و محروم از درآمدهای نفتی از 2 درصد به سه درصد افزایش می یابد.

احداث سه واحد پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در گچساران خبر داد و گفت: سه واحد پتروشیمی در این منطقه احداث می‌شود.

پربازديد