برنامه چهارساله توسعه

پیش نویس برنامه چهارساله توسعه آماده شد/ صاحبنظران و متخصصان نظرات خود را اعلام کنند

سایت استان: مجموعه استانداری کهگیلویه و بویراحمد با همکاری دیگر دستگاههای دولتی، پیش نویس مهمترین شاخص های کمی در برنامه چهارساله توسعه استان (از 93 تا 96) را منتشر کردند. این برنامه به صورت پیشنویس هست و باید در کارگروه برنامه ریزی و اشتغال استانداری به تصویب برسد. این برنامه در 279 صفحه و 12 […]

پربازديد