برنج‌هاي وارداتي

ترس استاندار استان از اعلام آلودگی برنج‌های وارداتی!

آنقدر به راست نگفتن عادت کرده‌ایم که این روزها دیگر از راستی می‌ترسیم. بخشی از این مشکل، ناشی از ایرادهای ساختاری است که از گذشته داشته‌ایم، بخشی هم به مشکلاتی برمی‌گردد که از دو دولت گذشته به یادگار مانده است. یعنی آنقدر مشکلات از این دولت برجای مانده است که حتی فکرکردن به آنها نیز […]

پربازديد