بروکراسی اداری

بروکراسی‌های اداری از پیش روی سرمایه‌گذاران برداشته شود

نماینده مردم کهگیلویه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذار از طریق ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری باید مورد توجه جدی استان قرار گیرد گفت: در این راستا باید بروکراسی‌های اداری از پیش روی سرمایه‌گذاران برداشته شود.

پربازديد