بسیج دانشجویی دانشگاه یاسوج

از مباهته تا دعوت به مناظره؟؟؟!!!

سایت استان: چندی پیش مصاحبه ای از آقای رضاتوفیقی از فعالان سیاسی اصلاح طلب استان در همین سایت منتشر شد و متعاقب آن واکنش بسیج دانشجویی دانشگاه یاسوج و آقای مهدی دلبند را در پی داشت. مطلب زیر را آقای سیدمحمدباقر موسوی شیرازی در پاسخ به مطلب آقای دلبند و بسیج دانشجویی دانشگاه یاسوج برای […]

پربازديد