بناری

پیچی که زندگی خیلی ها را به آن دنیا پیچاند!

عکس تزئینی است

سایت استان: محسن محقق سالهاست که آرزوی مردم این دیار، احداث یک جاده استاندارد در این مسیرمی‌باشد اما تاکنون مسئولین فقط وعده داده اند و این وعده‌ها تا کنون کمتر رنگ عملی را به خود گرفته‌اند . با آغاز فصل تابستان و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، فصل سفرهای بین شهری مردم هم کلید می‌خورد و […]

پربازديد