بهترین رئیس جمهور ایران

خاتمی بهترین عملکرد را در اطاعت از رهبری داشته است

نایب رئیس مجلس گفت: هر چند ایراد های اساسی به تفکرات آقای خاتمی وارد است اما وی از لحاظ دستور پذیری از رهبری در بین سه رئیس جمهور ایران بهترین عملکرد را داشته است. محمدرضا باهنر در جمع خبرنگاران در یاسوج افزود: وقتی از جانب رهبری اوامری به آقای خاتمی می شد وی حتماً اجرا می […]

پربازديد