بهداشت شهر یاسوج

بارش زیبای باران و چهره زشت زباله در شهر

به نام آفریننده ی باران… بارش زیبای باران و چهره زشت زباله در شهر… داشتن جامعه ای سالم و پویا یکی از مهمترین  اولویت های توسعه در هر کشور است. دولت  هر ساله با صرف هزینه های بسیار زیادی در بخش بهداشت و درمان کشور، سعی در ارتقاء شاخص های بهداشتی و افزایش سطح سلامت […]

پربازديد