بهسازی پیاده رو

بهسازی 20 هزار مترمربع از پیاده‌روهای شهر یاسوج

معاون فنی شهردار یاسوج گفت: از سال گذشته تاکنون 20 هزار مترمربع از پیاده‌روهای این شهر بهسازی شده است. سالم نوروزی امروز در نشست مناسب‌سازی محیط با اشاره به همسان‌سازی پیاده‌روها در شهر یاسوج برای استفاده معلولان و جانبازان گفت: از سال گذشته تاکنون 20 هزار مترمربع از پیاده‌روهای شهر یاسوج بهسازی شده است. معاون […]

پربازديد