بهشتی روی

درخواست سیصد دانشجوی دانشگاه فرهنگیان یاسوج برای انتصاب استادشان به سمتی شایسته

جمعی از دانشجویان آقای عبدالخالق پادیاب بعد از امتحان روانشناسی با حضور در دفتر سایت استان به نمایندگی از سیصدتن از دانشجویان و فرهنگیان دانشگاه فرهنگیان یاسوج با تحویل طوماری خواستار حمایت و انتصاب ایشان به سمت مدیریتی درخور شدند. خسرو روشناس، کریم رحمت پور، حسن بهشتی روی، اسماعیل جاوید، عبدالله علیزاده، مجید منادی، سعید […]

پربازديد