بهشتی فر

یک فاجعه محیط زیستی دیگر؛ قطع و زخمی کردن 600 بلوط در مناطق حفاظت شده دنا+ تصاویر

قامت خمیده درختان چند هزار ساله بلوط در مناطق حفاظت شده ‘آب سپاه’ و ‘دشت رز’ دنا و مشاهده فاجعه زیست محیطی در این منطقه از سوی سودحویان، دل هر دوستدار طبیعتی را رنجانده است.

زیرساخت های گردشگری در منطقه سرنجل کل بویراحمد فراهم نیست + تصاویر

منابع طبیعی استان به هیچ وجه در برابر تهدیدهای اشخاص کوتاه نمی آید و این منطقه جزء لاینفک منابع ملی است ولی در عین حال با واگذاری بخشی از سرنجل کل به دستگاههای دولتی جهت ایجاد امکانات رفاهی و با نظر کمیته فنی موافق هستیم و هیچ گونه تصمیمی بر واگذاری سرنجل کل به بخش خصوصی را نداشته و نداریم. وی دلیل تصمیم بر واگذار نشدن بخشی از سرنجل کل به بخش خصوصی را ریسک بزرگ و احتمال تغییر کاربری آن از جانب بخش خصوصی بعد از واگذاری بیان کرد

پربازديد