بهنام محمد پور

“نشست وین، توافق ژنو و کابوس عربستان”

سایت استان: بهنام محمد پور اخباری که از نشست اوپک در وین به گوش می رسد ، نشان از عزم جزم ایران برای حضور دوباره در جایگاه دوم کشورهای صادر کننده نفت اوپک دارد..جایگاهی که در سال های گذشته با حاتم بخشی های عربستان و چماق تحریم ها ، به رتبه ی پنجمی نزول پیدا […]

“توافق ایران و قدرتهای جهان و ترس عربستان”

سایت استان: بهنام محمدپور واکنش برخی کشورهای منطقه درقبال توافق کنونی ایران در جای خود از برخی جهات دارای ارزش مداقه و بررسی در سطوح گوناگون امنیتی و اقتصادی و تاریخی می باشد.از جنبه ی تاریخی برخی اعراب منطقه از هیمنه ی تاریخی ایران در دوره باستان وپس از اسلام در سه دوره ی مثالی […]

تحلیلی بر رای عدم اعتماد به سه وزیر در مجلس

سایت استان: بهنام محمدپور –  علیرغم فضای مثبت عمومی جامعه و به ویژه فرهنگیان با نجفی، رای عدم اعتماد به نجفی و میلی منفرد و دیگر گزینه وزارت در مجلس  چند چیز را به خوبی نشان داد . 1- جناح اصول گرا جناحی غیر منعطف ء تما میت خواه ء کینه ای و غیر درس  آموخته از تحولات جاری […]

پربازديد