به خانه برمیگردیم

زوج دانشجوی موفق هم استانی مهمان برنامه زنده تلوزیونی «به خانه برمی‌گردیم»

زوج دانشجوی موفق هم استانی به عنوان مهمان در برنامه زنده تلویزیونی «به خانه برمی‌گردیم» حضور می یابد. به گزارش سایت استان، سید ابراهیم دادگر دانشجوی دو رشته ای روانشناسی بالینی و کارشناسی ارشد حقوق دانشکده علوم قضایی دانشگاه تهران به همراه همسرش سیده طوبی ربانی خواه دانشجوی مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی تهران مهمان […]

پربازديد