به كام ارتجاع

معیارهای رضا توفیقی: به نام اصلاحات، به کام ارتجاع

یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده بازی در زمین جریانات سیاسی در کشور ما تولید سوال است. همیشه بر این تلاش بوده‌ام که در اولین مواجهه‌ام با یک مطلب جدید در این فضا (مانند مقاله‌ای که جناب رضا توفیقی نگاشته‌اند) برای خود سوالاتی را تولید کنم. که در مواجهه با مطلب آقای رضا توفیقی سوالاتی از این قبیل ذهن من را به خود مشغول کرد: چرا سید ضیاالدین رضا توفیقی که سازمان متبوع‌اش (سازمان مجاهدین انقلاب) توسط قانون ممنوع فعالیت شده است و همچنین سابقه ایستادگی در مقابل قانون را (در سال ۸۸) دارند و حتی در یک سال گذشته در مصاحبه‌هایی ارکان قانونی نظام چون شورای نگهبان را زیر سوال برده‌اند، به یک باره قانون را زیر بنای اصلاحات و مسیر خویش قرار می‌دهند؟

پربازديد