به نام اصلاحات، به کام اصولگرایان

“به نام اصلاحات، به کام اصولگرایان”

سایت استان: حسین روحانی کسری جان ، جان بابا ، درود . . . کسری احوالات چگونه است . . . کسر بابا هر چه فکر میکنم زیراکس خودمی . . . اما پسرم نصیحتت می کنم با کلام نویسنده ای بنام «جودی گارلند» : همواره بکوش تا یک نسخه درجه یک از خودت باشی […]

پربازديد