بوکسور

بوکسور گچسارانی به تیم ملی دعوت شد

رئیس هیئت بوکس باشگاه فرهنگی ورزشی نفت و گاز گچساران گفت: مهزیار معصومی؛ یکی از بوکسورهای این شهرستان به تیم ملی دعوت شد.

پربازديد