بویر نیوز،توهین بی سابقه یک بهبهانیی به مردم بویراحمد، یاسوج، بهبهان

توهین بی سابقه به مردم بویراحمد

هنوز مدت زمان زیادی از توهین یک رئیس دانشگاه به قوم لر نگذشته که فرد معلوم الحال دیگری که از قبل رسانه های محلی قلم به دست گرفته و فحش نامه ای را در رسانه خود چاپ کرده و احساسات عمومی مردم بویراحمد را تهییج می کند. به گزارش سایت استان، در حالی که انتشار […]

پربازديد