بیدانجیر

روستاهایی که آب شرب سالم هم برای خوردن ندارند/محرومیت؛ عامل مهاجرت روستائیان منطقه بیدانجیر سرفاریاب

عدم توجه به مشکلات منطقه بیدانجیر در سال‌های گذشته سبب مهاجرت روستائیان و عشایر به شهرهای هم‌جوار و خارج از استان و روی آوردن به شغل‌های دیگر و خالی شدن روستاها از تولید محصولات و صنایع‌دستی شده است.

پربازديد