بیروت

رایحه خوش توافق، این بار از بیروت

در منطقه پرمناقشه خاورمیانه، بن‌بست‌های سیاسی به وفور دیده می‌شود.گاه در درون جناح‌ها و یا قومیت‌های یک کشور- مثل بن بستی که با قیام حوثی های یمن شروع شد و به جنگی خانمان‌برانداز رسید- گاه در خاک یک کشور رخ می‌دهد و به مداخله چندکشور می‌انجامد؛مانند بحران سوریه.گاه هم در طولانی‌ترین شکل آن به روابط […]

پربازديد