بیشترین نام خانوادگی

بیشترین نام خانوادگی در کشور محمدی است

سایت استان: قائم مقام رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: نام خانوادگی های محمدی با 750 هزار، حسینی با 500 هزار و احمدی با 470 عنوان بیشترین فراوانی را در کشور دارند. فریدون انصاری مهاجرت را یکی از ماموریتهای جدید این سازمان عنوان کرد و بیان داشت: به دنبال این هستیم که افرادی که مهاجرت […]

پربازديد