بیشعوری

نگاهی مردم‌شناسانه به تعریف بی‌شعوری در تهران و ایلام

بزرگان ادبیات ایران عموماً اتفاق نظر دارند که شاهنامه اگر چه از خراسان آمد، اما در دامن لرهای زاگرس زندگی کرد و در طی هزار سال ادامه زندگی داد. شاهنامه خوانی در مناطق زاگرس رسم شبانه ی همه ی ایلیاتی ها در طول تاریخ بوده است. عشایر ایران، در تمام هزار سالِ گذشته، با خواندن […]

کتاب «بیشعوری» را بخوانید

چند روزی است که نمایشگاه کتاب در یاسوج برپا شده است. از مخاطبان خواسته ایم که کتابهایی که خوانده و از آن لذت برده اند را به همه معرفی کنند. خیام واحدیان از مخاطبان سایت استان، کتاب بیشعوری نوشته خاویر کرمنت و آثار برتولت برشت را پیشنهاد داده است و در جواب سوال ما آورده […]

پربازديد