بیمارستان امام سجاد(ع)

تجمع پرستاران بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج در جلوی استانداری

جمعی از پرستاران بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج پیش از ظهر امروز با تجمع مقابل استانداری نسبت به عدم پرداخت مطالبات ۵ ماهه خود اعتراض کردند.

پربازديد