بیمارستان شهید رجائی گچساران

بخش دیالیز بیمارستان شهید رجایی گچساران توسعه می‌یابد

رئیس بیمارستان شهید رجائی گچساران از توسعه و بازسازی بخش دیالیز این بیمارستان درراستای طرح تحول نظام سلامت خبر داد. هایده حافظ قرآن افزود: بخش دیالیز بیمارستان شهید رجایی گچساران در راستای ارتقای هتلینگ با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان توسعه و مجهز شد. وی با اشاره به افزایش تعداد بیماران دیالیزی از ۳۰ به ۵۲ […]

پربازديد