بیمارستان گچساران

بیمارستان 64 تختخوابی گچساران همچنان در کما

سایت استان: عملیات احداث بیمارستان 64 تختخوابی صنعت نفت گچساران متوقف شده و این در حالی است که تنها بیمارستان نفت این شهر فرسوده است و پاسخگوی نیازبیش از 16هزار نفر از کارکنان زیر پوشش بهداری و بهداشت صنعت نفت گچساران نیست. کمبود فضای درمانی در گچساران هیئت دولت نهم را برآن داشت تا در […]

پربازديد