بیمه روستائیان

2 هزار زن سرپرست خانوار کهگیلویه و بویراحمد تحت پوشش بیمه اجتماعی روستائیان قرار گرفتند

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: 2 هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی تحت پوشش خدمات این صندوق قرار گرفتند.

پربازديد