بیناد سوکوف آلمان

حضور کارشناسان محیط زیست آلمانی برای بررسی احیای جنگل های زاگرس

کارشناس مسوول جنگلداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه وبویراحمد از بازدید کارشناسان محیط زیست و بنیاد سوکوف آلمان از جنگلهای و مراتع مرکز استان خبر داد. جواد رحیمیان هدف از سفر کارشناسان محیط زیستآلمانی را بررسی احیای جنگل ها ، بیماریها و آسیبهای موثربرجنگل و ارایه راهکار و تامین بودجه بین المللی برای […]

پربازديد