بیژن عالیپور

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران منصوب شد

باحکم مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مدیرعامل جدید شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران معرفی شد. بیژن عالیپور طی حکمی امین محمدی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران منصوب کرد. عالیپور همچنین از زحمات مهندس احمد پورهادی که در این مدت سرپرستی این شرکت را برعهده داشت، تقدیر و […]

پربازديد