بیکاری یا شب نشینی عامل ناهنجاری است؟

بیکاری یا شب نشینی عامل ناهنجاری است؟

سایت استان: مجید پریچهر (واکنشی به سخنان فرماندار کهگیلویه) ما در استان و در شهری زندگی میکنیم که مسئولان فقط شعار می دهند و تنها راه علاج دندان درد را کشیدن آن می دانند. مسئولین محترم ، چطور شما انتظار دارید که جوانی که بیکار و در شرایط مالی و اقتصادی ضعیفی قرار دارد ، […]

پربازديد