بی‌جواد

یک سال بی‌جواد …

خودم هم نمیدانم این یک سال چطور گذشت؟ عید امسال برایم حال و هوای دیگری دارد. عطر بهار کم کم دارد به مشام میرسد ، عطری که بوی جواد شهیدمان را دارد. یک سال از از آسمانی شدن جوادمان میگذرد و یادش در این آخر سال دلتنگی هایمان را مضاعف میکند. این دم عیدی بدجوری […]

پربازديد