بی عدالتی

مردم تحمل ظلم و بی‌عدالتی را ندارند

امام‌جمعه یاسوج گفت: ربادهنده، ربا گیرنده، رباخوار و شاهدان بر ربا همگی مجرم هستند و خلاف آموزه‌های اسلامی عمل کردند.

پربازديد