بی منجگان

گزارش «شرق» از وضعیت زندگی 7 فرزند معلول 2 خانواده روستای «بی منجگان» کهگیلویه

سایت استان: در پی انتشار مطلبی با عنوان یک ویلچر و چهارمعلول در ایرنا، صدرا محقق خبرنگار روزنامه شرق گزارش مفصلی از وضعیت این دو خانواده که دارای فرزندان معلول هستند تهیه و در شماره یکشنبه 12 مرداد 93 این روزنامه منتشر کرده است. افراد خیر و مخاطبان گرامی که قصد کمک به این دو […]

پربازديد