تأملی در شعر معاصر تاجیکستان

تأملی در شعر معاصر تاجیکستان

برگرفته از: گلبانگ آشنایی مجموعه مقالات هفتمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی تأملی در شعر معاصر تاجیکستان / عبدالمجید ارجمندی چکیده : میان شعر معاصر فارسی کشور تاجیکستان ـ با وجود تفاوت های لفظی و محتوایی ـ وحدت و اشتراک موضوعیِ قابل توجهی مشاهده می شود. عوامل مذهبی، تاریخی و فرهنگی، ما […]

پربازديد