تئاتر دهدشت

برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی با موضوع «اعتیاد» در دهدشت

جشنواره تئاتر خیابانی با موضوع “اعتیاد” پایان آذر ماه در دهدشت برگزار می شود.

پربازديد