تاریخ بویراحمد غیرقابل دفاع است

یادداشتى بر «تاریخ بویراحمد غیرقابل دفاع است» بخش دوم

سایت استان: بخش نخست یادداشت دکتر مندنی پور در خصوص ناریخ بویراحمد قبلا از همین پایگاه خبری منتشر گردید. اینک بخش دوم از این یادداشت در اختیار مخاطبان قرار می گیرد. حال اگر با چنین معیار علمی به داوری بنشینیم که چاره ای جز پیروی از این قاعده نداریم، لاجرم باید در ارزیابی نهائی نوشته […]

پربازديد