تاریخ رسانه

تاریخ رسانه

سایت استان: رسانه ها از چه زمانی وارد زندگی انسانها شده اند ، اگر به همان تعریف اول رسانه به عنوان ابزاری برای تبادل اطلاعات و یا بیان پیامی برگردیم رسانه ها از همان ابتدای تاریخ قابل ردیابی است حکاکی های منقوش بر دیواره ی غارها و سنگ نبشته های دوران های باستان هر یک […]

پربازديد