تبدیل دهستان سپیدار به بخش سال آنیده انجام می شود

قول استاندار برای تبدیل دهستان سپیداربه بخش

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: اعتبارات عمرانی سال جاری حوزه سپیدار شهرستان بویراحمد 32 میلیارد ریال است که می تواند بخشی از مشکلات این دهستان را برطرف کند. به گزارش سایت استان کهگیلویه وبویراحمد سید موسی خادمی  در جمع مردم حوزه سپیدار مرکزی بویراحمد اظهار داشت: چنانچه موضوع تبدیل حوزه سپیدار به بخش تا قبل […]

پربازديد