تبعیض

سهم کوچه‌های دهدشت از آسفالت و خدمات شهری/ چند تلنگر به شهرداری دهدشت

سال‌هاست بر سیمای شهر دهدشت غبار محرومیت و فراموشی و بی‌توجهی نشسته است و در گذر زمان‌بر چهره تکیده شهر من تغییر مطلوب و محسوسی رخ نداده است و فقط خیابان اصلی شهر است که در جریان تغییرات پی‌درپی شهردار رنگ عوض می‌کند و برای توجه و برای دیدن ،دستی به سر و رویش کشیده می‌شود.

خط قرمزی که مرز نمی‌شناسد!

خط قرمزی که مرز نمی‌شناسد!

از زیر ذره بین، به زیر ذره بین!

از زیر ذره بین، به زیر ذره بین!

پربازديد