تبلیغات انتخابات شورای شهر

مارا به خیر تو امید نیست، شر مرسان!

 سایت استان: حامد وکیلی این روزها بحبوحه چهارمین انتخابات شورای شهر می باشد. هر چه انتخابات ریاست جمهوری کم رونق است انتخابات شوراها پرهیاهو است. از هر تیره و طایفه و فامیل حداقل یک تا چند نفر سودای عضویت در شورای شهر یاسوج را یافتند. با رسیدن موعد تبلیغات نیز،این سودای پرصدا، آسایش شهروندان را […]

پربازديد