تجمع مخالفان

تغییر نام استان به صلاح نیست/موافقان و مخالفان از پرخاشگری و اهانت پرهیز کنند

طرح تغییر نام استان کهگیلویه و بویراحمد می‌تواند در سطح استان اختلاف‌ و شکاف‌ ایجاد ‌کند‌ و به صلاح‌ نیست‌ به خاطر چنین‌ موضوعی‌ فضای آرام استان ‌دچار خدشه‌ شود…

پربازديد