تجمیع بیمه

عزمی برای تجمیع بیمه‌ها در دولت وجود ندارد

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در برنامه ششم توسعه بحث تجمیع بیمه‌ها دیده نشده و بنا به گفته کارشناسان شاید عزمی در دولت برای این کار وجود ندارد.

پربازديد