تحریم

هدایتخواه: نفوذ دشمنان در عرصه های سیاست، اقتصاد و فرهنگ است

فعال فرهنگی و نماینده مردم شهرستان های بویراحمد و دنا در ادوار هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی گفت: نفوذ دشمنان در ایران در سه عرصه مهم و حساس شامل سیاست، اقتصاد و فرهنگ است که با روش ها و شکل های مختلف نیز انجام می شود.

پربازديد