تحصن معلمان در دهدشت

اعتصاب و تحصن فرهنگیان دهدشت در اعتراض به وضعیت نامطلوب معشیت/ تصاویر

تعدادکثیری ازفرهنگیان منطقه کهگیلویه (دهدشت)دراعتراض به وضعیت بسیاربدمعشیتی،دریک اعتراض صنفی به دور از هرگونه جهت گیری سیاسی در محوطه اداره آموزش پرورش تجمع کرده و خواستاربهبود وضعیت اقتصادی و معشیتی خود شدند. به گزارش سایت استان، این تجمع که به دعوت انجمن صنفی معلمان و در سراسر کشور از ساعت نه صبح همزمان با دیگر […]

پربازديد