تحصن کارکنان استانداری کهگیلویه و بویراحمد

جلسه کارکنان متحصن با استاندار کهگیلویه و بویراحمد

سایت استان: جلسه کارکنان متحصن استانداری کهگیلویه و بویراحمد و فرمانداری بویراحمد با استاندار برگزار و بدون نتیجه ای مشخص پایان یافت. یک منبع موثق به خبرنگار سایت استان گفت: تحصن کارکنان وزارت کشور(استانداری و فرمانداری) از ساعت 7 صبح و جلوی در ورودی استانداری شکل گرفته بود و به مدت یک ساعت نیز از […]

تضعیف استاندار برای کسی نان نمی شود

سایت استان: استاندار کهگیلویه و بویراحمد به پرسشهای خبرنگاران در خصوص تجمع اعتراضی امروز کارکنان استانداری پاسخ داد و گفت: امروز بهترین روز عمرم از زمان استانداری در این استان بوده است. پس از تجمع صبح یکشنبه کارکنان استانداری کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و مشکلات معیشتی، بعداز ظهر امروز فرصتی […]

پربازديد