تحلیلی بر ظرفیت عظیم عاشورا

تحلیلی بر ظرفیت عظیم عاشورا

سایت استان: سعید کرمی اهمییت محرم و عظمت عاشورا نقطه اشتراک تمام تفکرات و گرایشها در ایران اسلامی بوده و همانطور که امام خمینی (ره) فرمودند: “محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است”، بی تردید برکت محرم و پیام کربلا یکی از محکمترین دستاویزهای بقاء و گسترش اسلام و به تبع […]

پربازديد